| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Downloadi: ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
Downloadi Početna > Dokumenti > ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI


Zakon o ravnopravnosti spolova („Službeni glasnik BiH br. 16/03) usvojen je 2003. godinei predstavlja najvažniji instrument za razvijanje svijesti o pitanjima ravnopravnosti spolova i uvođenje principa ravnopravnosti spolova u javne politike i propise. Zakon u svim aspektima prati odredbe UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije.
Izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” br.102/09), redefinisane su odredbe, pojmovi i definicije Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj:16/03) koji su usklađeni sa međunarodnim standardima i direktivama iz ove oblasti, a radi njegove jednostavnije primijene u praksi.
Ustavno-pravne komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrdile su Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini - prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) B/ H / S kako bi Zakon bio dostupan za upotrebu u integralnom obliku.
Ovaj zakon uređuje, promovira i štiti ravnopravnost spolova, te garantira jednake mogućnosti svim građanima, kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi života. Na ovaj način podiže se standard zaštite garancije ljudskih prava.
Zakon obavezuje sva državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, da osiguraju i promoviraju ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju.
Slike
Slike
Kalendar
BoljaBuducnost
03.03.2014 11:33:10
Downloadi
Downloadi: 512

Download:
Download
(260.4Kb)

Share This Download
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


Download Statistika Downloadi: 43
Preuzeto: 32087
Najpopularnije: Regionalno istrazivanje politicka participacija BiH (Engleski) [ 3634 ]
Najnovije: STRATEŠKA PLATFORMA ZA RJEŠAVANJE PITANJA NACIONALNIH MANJINA U BOSNI I HERCEGOVINI [ 629 ]
1,078,173 unikatnih posjeta
06.03.2021 03:36