| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Downloadi: RevidiRAni AKcioni PlAn Bosne i HeRcegovine o oBRAzovnim PotReBAmA RomA
Downloadi Početna > Dokumenti > RevidiRAni AKcioni PlAn Bosne i HeRcegovine o oBRAzovnim PotReBAmA RomA

RevidiRAni AKcioni PlAn Bosne i HeRcegovine o oBRAzovnim PotReBAmA RomA


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, 3. jula 2008. godine, usvojilo Akcioni plan Bosne i
Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja
i zdravstvene zaštite, a na istoj sjednici donesena je odluka o pristupanju Bosne i Hercegovine
programu Dekada inkluzije Roma, koja je i zvanično potpisana 4. septembra 2008. godine, na
sjednici Upravnog komiteta programa Dekada inkluzije Roma.
Bosna i Hercegovina je ranije donijela Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika
ostalih nacionalnih manjina u BiH koji je, nakon što je Bosna i Hercegovina pristupila programu
Dekada inkluzije Roma (2005.-2015.), bilo potrebno revidirati, s ciljem da se osigura rješavanje
problema koji se odnosi na kvalitetniji i odgovorniji pristup pravu na obrazovanje djece Roma, kao
djece najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.
Akcionim planom o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u BiH,
koga su potpisali svi nadležni ministri obrazovanja u Bosni i Hercegovini 2004. godine, Romima,
kao najbrojnijoj nacionalnoj manjini u BiH, bila je omogućena formalna jednakost u pristupu pravu
na obrazovanje.
Revidirani akcioni plan Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma urađen je u skladu
sa preporukama i prijedlozima dogovorenim na 16. sastanku Međunarodnog upravnog komiteta
programa Dekada inkluzije Roma.
Ovim dokumentom, koga je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo i usvojilo na 128.
sjednici, održanoj 14. jula 2010. godine, definirana su četiri cilja i četrdesetsedam (47) mjera,
kako bi djeca ove marginalizirane grupacije imala ravnopravnost u pogledu dostupnosti kvalitetnom
obrazovanju i kako bi mogla stjecati neophodna znanja za kasnije kvalitetnije integriranje u društvo.
Slike
Slike
Kalendar
BoljaBuducnost
03.03.2014 12:02:23
Downloadi
Downloadi: 738

Download:
Download
(1.66MB)

Share This Download
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


Download Statistika Downloadi: 43
Preuzeto: 32087
Najpopularnije: Regionalno istrazivanje politicka participacija BiH (Engleski) [ 3634 ]
Najnovije: STRATEŠKA PLATFORMA ZA RJEŠAVANJE PITANJA NACIONALNIH MANJINA U BOSNI I HERCEGOVINI [ 629 ]
1,078,164 unikatnih posjeta
06.03.2021 03:23