| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Informacije o galeriji
gedc4043.jpg
Galerija: Radionica "Ravnopravnost spolova"
Radionica na temu ravnopravnost spolova održana je u Zenici od 15-16.09.2012 godine. Tokom rada obrađene su slijedeće teme: Spol i rod, Rodne uloge i rodni identiteti, Rodna sloboda, Rodne predrasude i stereotipi, Diskriminacija, Ravnopravnost spolova, Zakon o ravnopravnosti spolova BiH. Cilj je bio upoznati učesnike/ ce o razlikama roda i spola, doprinijeti boljem razumijevanju rodnih uloga, rodne slobode i rodnih identiteta, osvijestiti stereotipe i predrasude u kontekstu rodne ravnopravnosti, ukazati na povezanost rodne ravnopravnosti sa ljudskim pravima, prepoznati diskriminaciju po osnovu spola i bolje ih upoznati sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i gender mehanizmima u Bosni i Hercegovini. Tokom rada korištene su različite interaktivne metode namjenjene iskustvenom učenju: brainstorming, individualan rad, rad u malim grupama i rad u plenumu kao kraća teorijska predavanja nakon svake obrađene teme.
Broj slika: 17
Posljednju sliku je dodao BoljaBuducnost na 31.10.2013 15:03:43
Pogledaj galeriju
Galerije slika > Radionica "Ravnopravnost spolova"


gedc3967_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 759gedc3969_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 712gedc3971_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 705gedc3973_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 765gedc3981_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 713gedc3988_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 692gedc3990_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 713gedc4005_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 714gedc4010_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 724gedc4017_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 707gedc4025_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 718gedc4031_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 716gedc4054_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 742gedc4073_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 728gedc4084_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 733gedc4100_t1.jpg

Datum: 31.10.2013
Dodao: BoljaBuducnost
Komentara: 0
Ocjena: Nema
Pregleda: 737

1,105,281 unikatnih posjeta
16.04.2021 13:43