| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


O nama

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “ BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera. Naše udruženje je prva ženska romska NVO u BiH, a radimo i djelujemo na području Opštine Tuzla ali  i šire (Federacija Bosna i Hercegovina i Republika Srpska). UŽR “Bolja budućnost” je registrovano u februaru 2001. godine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog Kantona.

Razlog osnivanja udruženja je što se nad ženama uopšte, a posebno nad romskim ženama i romskom djecom vrši diskriminacija i nasilje. Oni su diskriminirani prije svega od strane svoje porodice te zajednice u kojoj žive. Sa ciljem da pomognemo našim Romkinjama i djeci zajedno  s njima sarađujemo sa drugim NVO, opštinskim i kantonalnim institucijama kao i sa inostranim donatorima kako bi barem ublažili ili pomogli romskoj populaciji da prevaziđu probleme sa kojima se susreću.

Udruženje aktivno radi na osposobljavanju žena romske nacionalnosti kroz pokretanje kurseva opismenjavanja, kursa kućnih radinosti, frizera i drugo. Jedan od prioriteta jeste pomoć starim i iznemoglim osobama, ženama žrtvama nasilja, samohranim majkama, očuvanja reproduktivnog zdravlja Romkinja, ravnopravnosti spolova, prevenciji nasilja  te izradi projekata u skladu sa programskim pravcima udruženja.

Udruženje broji 10 uposlenih ali po različitim projektima sarađujemo sa preko 50 vanjskih saradnika/ca i volontera/ki godišnje. Naše korisnice su uglavnom Romkinje ali i neromkinje, jer nastojimo izboriti bolji položaj i veću ravnopravnost žena u našoj regiji.

 

Misija

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja djelovanjem smanjuje društvene predrasude, ekonomski osnažuje Romkinje, potiče ravnopravnost i ostvarenje njihovih prava u zdravstvu,

obrazovanju, politici i kulturi.

 

Vizija

Romkinje aktivne i ravnopravno sudjeluju u svim sferama BiH društva.


Share This Page
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,105,162 unikatnih posjeta
16.04.2021 12:09